Angst

Angstens offer - Svend Wiig Hansen
Angstens offer – Svend Wiig Hansen

Angst kan være en hæslig og invaliderende lidelse, som kan komme til udtryk på mange måder – fælles er dog at den hæmmer og begrænser den ramtes handlemuligheder.

Heldigvis kan angst behandles, så handlefriheden genskabes.

Angst opstår, når et menneske oplever indre fare – det er som regel forbudte eller fortrængte følelser, som forårsager faren. Ved med terapeutens hjælp at møde og rumme disse ubevidste, farlige følelser ændres klientens liv fra at være forfulgt at den indre fare til at være et helt menneske, som kan rumme sit indre – sit selv.

Behandlingen afhænger af det enkelte menneskes problem, men er som regel en kombination af læring og træning i værktøj, som kan aflaste, når angsten kulminerer, og et dyberegående terapeutisk arbejde, som afdækker og aflader de underliggende årsager – oftest i det enkelte menneskes historie.