Stress

Stress skyldes ofte, at man ikke er opmærksom på og respekterer sine egne grænser, ignorerer de indre faresignaler og fortsætter på trods af, at tanken er tom.
Til sidst kan man kollapse og sidde som en zombie uden mening eller energi.

Stress er i familie med angst – og ofte indgår angst i stress tilstanden.

At føle sig stresset i hverdagen opleves ofte som et press udefra. Men dybest set er det jo et pres, man selv skaber – måske ved at være enig med omgivelsernes pres, måske fordi men ikke kan overskue konsekvenserne ved at sige nej, eller måske fordi man frygter at blive ramt, hvis man ikke lever op til omgivelsernes forventninger.
Man kan på en måde ikke gøre for det, man har bare ikke lært at passe på sig selv. Det er netop det, psykoterapi kan hjælpe med.

Alvorlig stress kræver dels længere tids ro uden belastninger og dels, at den stressramte lærer at mærke og sætte de nødvendige grænser.
Dette læres i et terapeutisk forløb.
Ofte er 3 – 6 sessioner tilstrækkeligt til, at personen kan leve videre uden at blive ramt igen.

Jeg er udover psykoterapeut også stressvejleder med eksamen fra StressAkademiet og har arbejdet som stressvejleder i en større erhvervsvirksomhed og kender arbejdslivets udfordringer fra et langt arbejdsliv.

Stress vejledning

Regnbue på Heden

Jeg er uddannet stressvejleder og tilbyder:

 • Gruppeundervisning i stress forebyggelse
  Hvordan skaber vi sammen en stressforebyggende kultur i vores afdeling ?
  Undervisning f.eks. på et afdelingsmøde i:
  – fakta om stress,
  – stress forebyggelse,
  – stress håndtering og
  – hvordan man modtager en kollega tilbage på arbejdspladsen efter stresskollaps.
 • Stress forebyggelse og håndtering for ledere
  Det er muligt at sænke stressniveauet og samtidig øge produktiviteten.
  Hvad kan lederen gør for at skabe et stressforebyggende arbejdsklima i afdelingen ?
  Og hvordan etableres et beredskab til håndtering af stressramte kolleger ?
 • Stressvejledning for stressramte
  På 7 x 1 time kan en medarbejders stresstolerance øges afgørende