Vrede

At miste kontrollen – at komme i følelsernes vold – at eksplodere – at vreden løber af med mig.
Der er mange beskrivelser for oplevelsen af at blive overvældet af en følelse og blive sat ud af kontrol – som om en anden person har overtaget styringen.
Og ofte opdager man – bagefter – at man har gjort noget, man ikke ønskede – noget man fortryder.
“Det var ikke rigtig mig, der gjorde det.“
Det kan være meget pinefuldt at erkende, at hvad man har gjort. Heldigvis er der hjælp at hente.
Man kan i psykoterapi lære at mærke sine følelser i tide, inden de bliver eksplosive, og lære at mærke de følelser, man har gemt væk, så de styrer i det skjulte.
Man lærer at forstå følelserne og handle i overensstemmelse med dem – f.eks. at sige “jeg bliver vred på dig, når du gør sådan” i stedet for at ignorere – eller for sent mærke – følelsen, så den vokser sig uoverskuelig stor, og man eksploderer.

Intensiv Dynamisk KorttidsTerapi (ISTDP) er meget velegnet og effektiv til netop disse problemer.
Ulykkerne kan forebygges og deres konsekvenser undgås.