Intensiv Dynamisk Parterapi

Kom til bunds i problemerne i jeres parforhold og få ”repareret” det, som forstyrrer i jeres parforhold – på en hurtig og effektiv måde

Parforholdet er nok det område i livet, hvor vi kommer tættest på vore sårbarheder og besværligheder.

Det skyldes, at vi netop i parforholdet – i kærlighedsrelationen – kommer tættest på vores ældste erfaringer med at blive elsket – at blive holdt i live – at blive accepteret som dem, vi nu engang er.
Og at disse erfaringer ikke altid udelukkende er positive og behagelige.

Netop her er paradokset: Erotikken – begæret – lysten – intimiteten – nærheden – hengivelsen – det dejligste overfor de dårligste erfaringer – de gange vi på et tidligt tidspunkt blev svigtet – blev sårede – blev standset – blev misforstået. Det er her, det ofte går galt i parforholdet.

Det er her, vi blander det sammen. Blander vore dybe, måske glemte erfaringer sammen med vore oplevelser med vores nutidige ”voksne” partner.
Man kan sige, at vi blander nutid og fortid sammen ofte uden at være bevidste om det.

Måske kender du det fra dig selv og/eller måske har du en oplevelse af, at din partner ofte gør det.

Det er her, at parforholdet rummer andre og bedre muligheder. Bedre end langsomt at blive en udtørret oase, hvor der ikke længere er liv, spænding og tænding. Bedre end at det bliver et dagligt helvede på jorden. Bedre end de hyppige, endeløse og uforløste skænderier. Muligheder for igen at se den anden som et mysterie, du kan udforske og blive udforsket af.

Dermed ikke sagt at konflikter og udfordringer kan undgås og skal undgås i parforholdet. Konflikter og udfordringer er uundgåelige, uanset hvem vi er i parforhold med.
Det , der er det vigtige, er, hvad vi stiller op med konflikterne og udfordringerne.
Den nyeste forskning viser, at de mest velfungerende og tilfredsstillende parforhold ikke har færre konflikter og udfordringer end andre, men at de har en anden tilgang til dem.
De blander ikke fortidige og nutidige erfaringer og oplevelser sammen, og hvis de gør, er de bevidste om, at det er ”gamle sår”, der er vagt til live igen, og som de skal tage sig af.

Parforholdet rummer altså gode muligheder for at hele ”de gamle sår”. Mulighed for endelig at få det, du har savnet hele livet. Mulighed for at få afsluttet, afrundet og forløst de gamle følelsesmæssige traumer og sår. Så du kan blive glad og tilfreds og din partner kan blive glad og tilfreds, for det er jo dybest set det, det hele handler om.

Det kræver en indsats – indrømmet – det kommer ikke af sig selv. Og det kan være nødvendigt med hjælp af en udenforstående, neutral hjælper, en fagmand. Men det er vel ikke anderledes at sende parforholdet til eftersyn og reparation end at sende bilen til eftersyn og reparation, når det er nødvendigt.

Baseret på en af de nyeste og mest effektive parterapeutiske metoder TIF tilbyder jeg i samarbejde med Psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane Intensiv Dynamisk Parterapi i forløb på i alt 13 timer fordelt over 2-3 måneder.

Hvert forløb indeholder:

  • En indledende 2 timers session med jer begge og 2 terapeuter

  • Tre individuelle 1½ times sessioner med hver af jer og en terapeut

  • En afsluttende 2 timers session med jer begge og 2 terapeuter

De to fælles sessioner kombineret med de parallelle individuelle sessioner giver samlet en hurtig og sikker forandring i overensstemmelse med jeres ønsker. Dette sker bl.a. ved, at vi er to terapeuter, og at vi som terapeuter arbejder sammen i mellem sessionerne om jeres problemer for på den måde at få en dybere og mere nuanceret forståelse af de mønstre og følelsesmæssige reaktioner eller mangel på samme, som skaber problemerne og lidelsen i jeres parforhold.

Forløbet gennemføres i Åbyhøj ved Århus eller i Ramten på Djursland efter jeres ønske og koster samlet kr. 10.200,-

Vi er begge uddannede i TIF (Intergenerational Couple and Family Therapy) af Leona Baruh, som er grundlaget for forløbet, og i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), som er en af de mest effektive og gennemforskede psykoterapeutiske metoder kendt i dag.

TIF forener ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) med Systemisk Familie Terapi på en meget effektiv måde og i Italien, hvor metoden er udviklet, viser den nyeste forskning, at varig forandring synes at opnås hurtigere end hidtil set indenfor parterapeutiske metoder.

For at sikre jer det bedste udbytte optager vi sessionerne på video, så vi kan få supervision, og I kan få en kopi med hjem.

Ring eller mail til os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at høre nærmere.

Kærlig hilsen Betina Søbirk Svane og Harald Villemoes