Parterapi

David Schwimmer som Ross & Jennifer Aniston som Rachel. BildkŠlla: Warner Bros Org. titel: Friends Prod.Œr: 2003-04
Fra tv-serien Venner

Se også: Intensiv Dynamisk Parterapi

Parforholdet er nok det område i livet, hvor vi kommer tættest på vore sårbarheder og besværligheder.

Det skyldes, at vi netop i parforholdet, i kærlighedsrelationen kommer tættest på vore ældste erfaringer med at blive elsket – at blive holdt i live – at blive accepteret for det, vi er. Og disse erfaringer er ikke altid udelukkende positive og behagelige.

Netop her er paradokset: Erotikken – begæret – lysten – hengivelsen – det dejligste overfor de dårlige erfaringer – de gange vi på et tidligt tidspunkt blev svigtet – blev sårede – blev standset – blev misforstået. Det er her, det ofte går galt i parforholdet.

Det er her vi blander det sammen – blander vore dybe, måske glemte erfaringer sammen med vore oplevelser med vores nutidige ”voksne” partner.
Man kan sige at vi blander nutid og fortid sammen uden at gøre os dette klart.

Måske kender du det ikke fra dig selv, men din partner gør det sikkert ofte …

Og det er her, at parforholdet rummer andre og bedre muligheder – bedre end langsomt at blive en udtørret oase, hvor der ikke længere er liv og tænding – bedre end at blive dagligt helvede på jorden – bedre end de hyppige, endeløse og uforløste skænderier.
Parforholdet rummer gode muligheder for at hele de gamle sår – mulighed for endelig at få det, du har savnet hele livet – mulighed for at få afsluttet, afrundet og forløst de gamle følelsesmæssige traumer og sår. Så du kan blive glad og tilfreds, for det er jo dybest set det, det hele handler om.

Det kræver en indsats, indrømmet, det kommer ikke af sig selv. Det kan endda kræve hjælp af en udenforstående, neutral hjælper, en fagmand. Men det er vel ikke anderledes at sende parforholdet til eftersyn og reparation end at sende bilen …

Parterapi kan være hjælp på mange områder og niveauer. Det kan være gode råd om at tilrettelægge hverdagen, så den opleves både retfærdig og tilfredsstillende af begge parter. Det kan være hjælp til, at begge parter både hører og bliver hørt. Det kan være hjælp til at få erotikken genoptændt, eller til at få adskilt billedet af partneren fra billedet af den dominerende forælder. Det kan være individuel terapi for den ene eller begge parter, det kan være rollespil, øvelser, hjemmeopgaver og meget andet.

Jeg er en veluddannet og erfaren parterapeut og har en stor værktøjskasse med mig og kan vælge netop det, der er brug for i det enkelte parforhold kombineret med en dyb respekt for det enkelte menneske og dets grænser.

Det kan foregå som et antal sessioner med begge parter eller med en indledende session med begge parter efterfulgt af et antal individuelle sessioner med hver part og afsluttet med en fælles session.

Mit parterapeutiske tilbud baserer sig bl.a. på ISTDP, Harville Hendrix: Kærlighed og Samliv og David Schnarch: Det passionerede ægteskab.