Stigende videnskabelig opbakning om effekten af psykoterapi

I dagens udgave af Ugeskrift for Læger offentliggøres en artikel af Olano & Rosenbaum, hvor der konkluderer, at den tiltagende evidens for effekten af især længerevarende psykoterapi bør tages i betragtning i planlægning af danske behandlingspakker for angst, personlighedsforstyrrelser og depression.

Artiklen kan læses her: Evidens for psykodynamisk psykoterapi-V11160794_2

Skriv et svar