Ugeskrift for læger skriver i dag, at psykologisk stress øger forekomsten af cancer

http://ugeskrift.dk skriver bl.a.: “Psykologisk stress disponerer til øget risiko for kardiovaskulær sygdom.” og “På baggrund af over 4.000 cancerdødsfald kan de konkludere, at en række cancere forekommer 2-3 gange hyppigere blandt personer med højt niveau af psykologisk stress sammenlignet med personer med lavest stressniveau. Det drejer sig især om cancere lokaliseret til colon, rectum, øsofagus og prostata samt leukæmi. Den biologiske forklaring er blandt andet, at stress svækker funktionen af en række celler (f.eks. natural killer cells), som er involveret i kroppens egen forsvar mod udvikling af neoplasmer.

Heldigvis kan psykologisk stress, som ofte opleves som en konstant anspændthed, ret nemt behandles i samarbejde med en kvalificeret psykoterapeut..

Skriv et svar